Degritter RCM - plně automatická ultrazvuková pračka vinylových desek stříbrná

79 990 Kč
Ultrazvuková pračka vinylových desek
naobjednavku.gif

Plně automatická pračka Degritter s několika čistícími progaramy a volitelnou délkou a intenzitou sušení.

Předností této automatické pračky je především vysoká frekvence ultrazvukového čištění 120 kHz.

Takto vysokou frekvencí utrazvuku nedisponuje žádný konkurenční výrobek.

Ultrazvukové čištění
Jádrem Degritteru je ultrazvukový čisticí systém, který pracuje na frekvenci 120 kHz . Byl pečlivě navržen tak, aby bylo zajištěno, že záznamy jsou důkladně čištěny a to bez poškození povrchu záznamu.

Ultrazvukové čištění funguje tak, že se v čisticí lázni vytvoří velké množství mikroskopických bublinek.

Bubliny fungují jako vakuum vytvářené vysokofrekvenčními tlakovými vlnami pohybujícími se ve vodě. Každá bublina ultrazvukového cyklu se vygeneruje a následně zhroutí, uvolňuje energii jako teplo a nepatrně silné vodní paprsky. Tyto efekty dokonale čistí až na mikroskopickou úroveň.

Frekvence 120 kHz poskytuje jemnější a rovnoměrnější distribuci čištění než systémy s nižší frekvencí. Ve skutečnosti se tato technologie při ještě vyšších frekvencích používá k čištění součástí v polovodičovém průmyslu, kde povrchy musí být čisté na molekulární úrovni.

Degritter používá vlastní ultrazvukovou koupel s vlastním 300W ultrazvukovým vyvíječem , který byl navržen speciálně pro čištění vinylových desek. Čisticí lázeň má čtyři ultrazvukové snímače (emitory), dva na obou stranách pokrývající celý záznam. Degritter také přichází s funkcí Frequency Sweep , která poskytuje lepší kavitační energii a distribuci energie. Degritter je jediné čisticí řešení na trhu, které pracuje na frekvenci 120 kHz a je vybaveno funkcí Frequency Sweep.

Součástí balení je čistící kapalina, která je ve formě koncentrátu.

Do vodní lázně (destilovaná voda) o objemu 1,2l se doporučuje přidávat konncentrát v množství 1 - 2 ml.
Koncentrát je vyroben z aniontových povrchově aktivních látek, které pomáhají odstraňovat nečistoty.

Je bezpečná a šetrná k vinylu.

Pračka je dostupná v černém, nebo stříbrném provedení.


ZDE se můžete podívat na nezávislý test.

Rozměry

37 × 28 × 21 cm
14.6 × 11 × 8.3 in

Podporované napětí

100 V - 240 V AC

Ultrazvukové čištění frekvence / výkon

120 kHz / 300 W

Objem nádržky na vodu 1.4 L

0.37 gal

Hlučnost

50 dB - 70 dB

 
 

Ultrasonic Cleaning

The core of Degritter is the 120kHz ultrasonic cleaning system. It has been carefully designed in house to make sure that records are cleaned thoroughly and without any damage to the surface of the record.

Ultrasonic cleaning works by creating a large number of microscopical bubbles in the cleaning bath, a phenomena called cavitation. The bubbles are a vacuum created by high frequency pressure waves moving through the water. Every ultrasonic cycle bubbles are formed and collapsed, releasing energy as heat and minuscule strong water jets. These effects combined thoroughly clean all surfaces down to a microscopic level.

A 120kHz frequency provides finer and more evenly distributed cleaning action than lower frequency systems. In fact, this technology at even higher frequencies is used to clean parts in the semiconductor industry, where surfaces need to be pure on a molecular level.

Degritter uses a custom ultrasonic bath with a custom 300W ultrasonic amplifier that has been designed specifically for cleaning vinyl records. The cleaning bath has four ultrasonic transducers (emitters), two on both sides covering the whole record. Degritter also comes with Frequency Sweep feature, which provides better cavitation energy and power distribution. Degritter is the only cleaning solution on the market working at 120kHz and having the Frequency Sweep feature.

Filter

Active filtering solution

Degritter record cleaning machines come with an active filtering solution. Active means that it removes small particles and dirt from the water during the ultrasonic cleaning process. Dirt washed off the record is filtered out of the ultrasonic cleaning bath and it won’t end up back on the record.

Features of the filtering system:

  • Easy maintenance
  • Gets rid of both surface dirt and dissolved dirt
  • A fine mesh filter
Principle and Maintenance

The active filtering solution works by circulating water through the filter and then back into the bath while your record is being cleaned. Water is pulled into the filter from the top of the tank in order to remove all floating dust and particles. Heavy particles that settle at the bottom will be pumped out to the external water tank, which has a dedicated sediment section.

The filter is easily accessible from the side of the machine. It is made up of a cylindrical steel mesh which contains a replaceable open cell foam filter. The outer part of the filter is washable, which makes for easy maintenance and upkeep.